Aanpassingen aan straatriolering

22.10.2020

De firma Growebo zal de komende maanden een aantal (eenmalige) aanpassingen aan de straatriolering doorvoeren, dit als voorbereiding op de echte start van de werken van het project Roelevard. 

Deze aanpassingen zullen gedurende november, december en januari helaas voor verkeershinder zorgen. In overleg met de verschillende stadsdiensten hebben we er echter alles aan gedaan om de hinder tot een minimum te beperken. Bovendien werd overeengekomen met alle nutsmaatschappijen dat ook zij hun werken tijdens deze maanden zullen uitvoeren. Zo vermijden we dat de wegenis in de komende jaren opnieuw open gebroken moet worden. De werken aan de straatriolering verlopen in drie fases. 

Fase 1 - Plaatsen van de bronbemaling - 26 en 27 oktober 2020

Om in droge omstandigheden te kunnen werken, moeten we het grondwater met een pomp wegzuigen. Deze pomp zal 24/24 werken, dit tot het einde van het jaar, en wordt aangesloten op een elektriciteitsbord uit het hoogspanningslokaal van res. Rachelle-Estelle. Zo kunnen we luidruchtige dieselgeneratoren vermijden.

Bovendien plaatsen we de afvoerbuis ook verdiept in de wegenis, zodat auto's en fietsers hun normale traject kunnen blijven volgen. De afvoerbuis wordt geplaatst van in de bocht van de Stationsdreef met de Spoorweglaan tot aan de Middenstraat. Er zal enkel op maandag 26 oktober en dinsdag 27 oktober wat hinder zijn, met alternerend verkeer.

Fase 2 - Stationsdreef/Middenstraat - november & december 2020

Na één of twee weken zou het grondwater voldoende laag moeten staan en kunnen we starten met de eigenlijke graafwerken in de straat. In deze fase zal de bocht van de Spoorweglaan met de Stationsdreef, incl. het kruispunt met de Middenstraat, afgesloten zijn voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers zouden in deze fase altijd door moeten kunnen. Stad Roeselare heeft hiertoe een signalisatieplan uitgewerkt. 

Fase 3 - Stationsdreef/Weverijstraat - januari 2021

Na het voltooien van de tweede fase dient ook de riolering onder het kruispunt van de Stationsdreef en de Weverijstraat aangepast te worden. Het verkeer wordt opnieuw omgeleid, dit volgens signalisatieplan zoals uitgewerkt door Stad Roeselare. 

Op het einde van deze derde fase kunnen de echte bouwwerken, o.a. het uitgraven van de kelder, opgestart worden. We houden u hierover uiteraard op de hoogte eenmaal de timing concreet wordt.

Alvast bedankt voor uw begrip.
Steenoven & ION