Bemaling Roelevard

29.06.2021

Graag brengen wij u op de hoogte van enkele werkzaamheden die de komende weken zullen plaatsvinden op de werf Roelevard, alsook de maatregelen die we nemen om hinder hiervan te voorkomen of te beperken.

Juni 2021: soilmix-wand

In de voorbije maand zijn we volop bezig geweest met het plaatsen van de "soilmix-wand".

We opteerden voor deze methode omdat ze trillingvrij is en het grondwater buiten de bouwput niet verlaagd moet worden. Zo voorkomen we zettingen.

Juli 2021: bemaling en graafwerken

In juli vangen de echte graafwerken aan, in 2 fasen.

Eerst wordt er anderhalve meter uitgegraven, om de soilmix wand te kunnen verankeren. De grondafvoer zal gebeuren via het voorziene tracé van de Spoorweglaan, zoals overeengekomen met de stad om zo de impact op de buurt minimaal te houden.

Ondertussen zal er begin juli ook effectief gestart worden met het bemalen. Zoals al gemeld, dient enkel het water van de bouwput zelf opgepompt en afgeleid te worden. De grondwaterstand buiten de bouwput blijft ongewijzigd.

Het opgepompte water stellen we graag ter beschikking van de buurt en de stadsdiensten. Ter hoogte van de fietspadtunnel aan de overzijde van het spoor plaatsen we hiervoor 2 containers waar iedereen gratis water kan aftappen voor het besproeien van tuinplanten. Deze installatie zal er blijven staan tot +/- eind november. Het ongebruikte water voeren we af naar de gracht, waarbij het opnieuw in de grond kan dringen.

Augustus 2021: graafwerken en palen

Eens het grondwater voldoende verlaagd is, wordt de rest van de bouwput tot op de volledige diepte uitgegraven.

Midden augustus starten we dan met het plaatsen van de paalfundering. Ook hier verwachten we weinig tot geen impact op de omgeving, aangezien het via een methode van boren is waarbij de vrijgekomen grond wordt afgevoerd (niet via trillingen of grondverdringing). 

Tegen eind augustus zou de grondafvoer afgerond moeten zijn.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u als buurtbewoner of handelaar specifieke werfvragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op: roelevard@democo.be.

PS: wegens vakantie, zal er normaal geen activiteit zijn vanaf 17 juli tem 8 augustus.