Graafwerken afgerond

21.09.2021

Graag brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden op de werf Roelevard.

In uitvoering

Op het moment van schrijven zijn de graafwerken voor de ondergrondse parking nagenoeg afgerond en zijn we volop bezig met betonwerken voor de funderingen alsook het schroeven van palen. Deze laatste is trillingloos waardoor er geen impact zal zijn op de buurt. Eind september zouden al deze werkzaamheden afgerond moeten zijn.

In planning

Kortelings worden er twee torenkranen opgebouwd. Een derde torenkraan volgt aanvang oktober. Aanvoer en opstelling zal zoveel als mogelijk gebeuren vanuit de bouwput teneinde mogelijke verkeershinder nagenoeg uit te sluiten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u als buurtbewoner of handelaar specifieke werfvragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op: roelevard@democo.be.