Proefbemaling van start

16.03.2020

Momenteel is een proefbemaling aan de gang op de site. Er worden twee rijen filters geplaatst (1 nabij het spoor en 1 nabij de Stationsdreef), die gedurende 1 à 2 weken water zullen opzuigen, om zo het grondwater gecontroleerd te laten dalen.

Tweemaal per dag worden door een landmeter nauwgezet de eventuele zettingen op het spoor en aan de woningen opgemeten, en de peilen van het grondwater in de buizen in kaart gebracht.

De bedoeling van deze proef is enerzijds om te bepalen welke techniek om het grondwater te verlagen we voor de werkelijke bouwput zullen toepassen. En anderzijds samenhangend daarmee, om te bepalen welk type beschoeiing van de bouwput we zullen toepassen. We proberen dus de beste technieken te bepalen, opdat het spoor maar vooral de woningen in de buurt geen gevolgen zouden ondervinden van onze latere graafwerken en bemalingswerken.

Hopend u voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

PS: Er werden op heden plaatsbeschrijvingen van de woningen gedaan dichtst bij deze proefbemaling. Vóór de echte bemaling en graafwerken zullen ook plaatsbeschrijvingen gebeuren van de andere aangrenzende gebouwen.
 

bemaling2.jpg