Voorbereidende werken van start

18.02.2020

Op maandag 24 februari starten de werkzaamheden om rond de projectsite een omheining te kunnen plaatsen. Daarna zal via een proefbemaling de grondwaterstand van het terrein verlaagd worden. Dit zal maximaal 2 weken in beslag nemen. 

1.    Plaatsing omheining

Binnenkort zullen de speeltoestellen van het tijdelijke pop-up park op de forenzenparking weggehaald worden. De speeltoestellen verhuizen naar verschillende andere locaties in Roeselare en deelgemeenten. 

Op maandag 24 februari 2020 starten de werkzaamheden om rond de site een omheining te kunnen plaatsen. Deze afsluiting zorgt ervoor dat alle voorbereidende werken op het terrein ook zo veilig mogelijk kunnen gebeuren. 

Een deel van het fietspad in de Stationsdreef zal versmallen gezien een deel hiervan zich bevindt op privaat terrein. Er zal echter voldoende doorgang overblijven teneinde de fietsersdoorgang in twee richtingen mogelijk te houden. In overleg met de dienst Mobiliteit hebben we ervoor gekozen de fietstunnel ook zo lang mogelijk bereikbaar te houden. Pas bij de effectieve start van het uitgraven van de bouwput wordt deze afgesloten.

Er werd gekozen voor een zeer stijlvolle en stevige omheining bestaande uit weersbestendige panelen waarop u driedimensionale beelden te zien zal krijgen van het toekomstige project. Deze panelen krijgen een stevige basis waardoor gedurende een tweetal weken graaf – en betonwerken zullen uitgevoerd worden. De projectontwikkelaar zal er in tussentijd op toezien het nodige onderhoud van het terrein te voorzien. 
 

2. Proefbemaling

Na het plaatsen van de omheining zal via een proefbemaling de grondwaterstand van het terrein verlaagd worden teneinde de juiste constructiewijze te bepalen van de bouwput. Dit zal maximaal 2 weken in beslag nemen.

In een volgende fase wordt gestart met de collectorwerken waar er in een volgende update en bewonersbrief uitgebreid zal worden op ingegaan.

Alvast bedankt voor uw begrip.