Wijzigende verkeerssituatie

23.04.2021

Na de "voorbereidende" rioleringswerken, kunnen we weldra van start met de bouw van het project Roelevard. Het officiële startschot van deze werkzaamheden is vastgelegd op 3 mei 2021.

Gewijzigde verkeerssituatie voor de komende jaren.

Hinder voorkomen, daar zetten we hard op in, maar helaas brengt het realiseren van een bouwproject soms toch wat hinder met zich mee. Hinder die we niet kunnen vermijden, gaan we beheersen met een aangepaste aanpak.

In nauw overleg met stad Roeselare en de politie werd dan ook besloten om in het belang van de zwakke weggebruikers de verkeerssituatie lokaal tijdelijk aan te passen. De belangrijkste wijziging is dat de Stationsdreef ter hoogte van de werf een zone 30 wordt met éénrichtingsverkeer voor auto's en vrachtwagens.  Fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen, vanaf dan op de rijweg, maar de fietserstunnel zal afgesloten worden. Werftransporten gebeuren maximaal via de Spoorweglaan.

Deze wijzigingen zullen plaatsvinden in de week van 26 april en zullen van kracht blijven gedurende de volledige looptijd van de werkzaamheden. Op het einde van dit bericht kunt u een gedetailleerd plannetje terugvinden van de nieuwe verkeerssituatie vanaf dan.

Democo en Soetaert als belangrijkste actoren.

Voor de gesloten ruwbouw doen we beroep op het bouwbedrijf Democo, waarbij Soetaert alle werken in de bodem voor zijn rekening zal nemen.

We zijn er van overtuigd dat we met hen betrouwbare partners hebben gevonden. Net als wij zijn ook zij er immers van overtuigd dat veel hinder voorkomen of beperkt kan worden door open communicatie en een constructieve samenwerking.  Een infomarkt voor de buurt is omwille van de pandemie niet aangeraden, maar mocht u als buurtbewoner of handelaar specifieke werfvragen hebben, aarzel dan niet om hun te contacteren op: roelevard@democo.be.

 

Vriendelijke groeten,

Steenoven, Ion en Democo

BIJLAGE 1 - Signalisatieplan (in voege vanaf week van 26 april 2021)